Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του www.energyprofit.gr, υποδηλώνει εκ μέρους σας την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω ειδικότερα αναλυόμενων όρων χρήσεως και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εnergy profit Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Energy profit ΙΚΕ».

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εnergy profit Iδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Energy profit ΙΚΕ» δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν.

1. Γενικοί Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις. Ειδικότερα:

2. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων.

Με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP.

3. Πληροφορίες σχετικά με την συλλογή των προσωπικών δεδομένων και τα στοιχεία επαφής του υπευθύνου επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Energy profit ΙΚΕ.», η οποία εδρεύει στον Αθήνα, Λεωφόρο Συγγρού αρ. 40-42 (Α.Φ.Μ. 800936025). Email: info@energyprofit.gr.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.

4. Συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

 • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
 • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
 • Ο περιηγητής που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
 • Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

5. Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά, είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις.

6. Φόρμα Επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς αυτά που συμπληρώνετε στην συγκεκριμένη φόρμα. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας από εμάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί νόμιμο συμφέρον μας ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Εάν η επικοινωνία αποσκοπεί στην μεταξύ μας σύναψη σύμβασης, τότε η συμπληρωματική νομική βάση βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων και ο τρόπος άσκησής τους

Αν είστε κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε σε απλή διατύπωση τα κάτωθι δικαιώματα:

 1. Το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 3. Το δικαίωμα της διόρθωσης, δηλαδή να διορθώσουμε προσωπικά σας δεδομένα, που μπορεί να είναι ελλιπή ή ανακριβή.
 4. Το δικαίωμα της διαγραφής (δικαίωμα στη «λήθη»), δηλαδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε (εκτός αν υπάρχει νομικός λόγος που να μας το απαγορεύει)
 5. Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 6. Το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε μια κοινή μορφή αρχείου και να διαβιβάσετε τα εν λόγο δεδομένα σε άλλη εταιρεία.
 7. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, λ.χ. για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 8. Το δικαίωμα να μην υπόκειται το υποκείμενο των δεδομένων σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
 9. Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας.

Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά για το πότε μπορείτε να τα εξασκήσετε. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε και μπορεί να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε. Σημειώστε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δικαιώματά σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας και αυτό ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλους.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕNERGY PROFIT IΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Energy profit ΙΚΕ» καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Τυχόν υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕNERGY PROFIT IΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Energy profit ΙΚΕ.» και χρησιμοποιούνται με δική σας ευθύνη για τη δική σας εξυπηρέτηση.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕNERGY PROFIT IΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERGY PROFIT ΙΚΕ» δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση πληροφοριών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου και αφορούν άλλες εταιρείες.

Επιπλέον συμφωνείτε ανεπιφύλακτα, ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕNERGY PROFIT IΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Energy profit ΙΚΕ.» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία οιασδήποτε φύσεως και μορφής που προκλήθηκε:

(α) από λάθη, σφάλματα ή ανακρίβειες του περιεχομένου,
(β) ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας πρόσβασης και χρήσης στον δικτυακό τόπο
(γ) από οιαδήποτε παράνομη πρόσβαση και χρήση των κεντρικών υπολογιστών (server) ή/και των προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί σε αυτούς.
(δ) από κάθε προσωρινή ή οριστική διακοπή της μετάδοσης από και προς τον δικτυακό τόπο, από ιούς οιασδήποτε μορφής, που μπορεί να αναμεταδόθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος μέσω του δικτυακού τόπου μας,
(ε) από την χρήση του περιεχομένου που διατίθενται από τον δικτυακό τόπο.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερομένων) της βάσης δεδομένων, του κώδικα των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, της μουσικής, των βίντεο, των ταινιών, των διαδραστικών στοιχείων, σημάτων και των λογοτύπων, είτε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕNERGY PROFIT IΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Energy profit ΙΚΕ» είτε έχει δικαίωμα επ’ αυτών χρήσης/εκμετάλλευσης η ανωτέρω εταιρεία, σε κάθε περίπτωση προστατεύεται από τις εθνικές (Ν. 2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του δικτυακού τόπου, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου. Εξαιρείται η προβολή του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕNERGY PROFIT IΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERGY PROFIT ΙΚΕ» αποδοκιμάζει την παραβίαση των διατάξεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπει την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε δε περίπτωση θα αφαιρέσει άμεσα κάθε σχετικό περιεχόμενο εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είς βάρος τρίτου μέρους.

10. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δικτυακού τόπου και συνεπώς η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕNERGY PROFIT IΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERGY PROFIT ΙΚΕ» δεν εγγυάται και δεν φέρει οιασδήποτε μορφής ευθύνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνσή σας και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕNERGY PROFIT IΔΙΩΤΙΚΉ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERGY PROFIT ΙΚΕ».

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσεως του δικτυακού τόπου ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών.